EuroStudy

Sindicatul Liber din Invatamant Maramures

Centrul National de Formare Profesionala

Formator

Formatorul este specialistul in formare care proiecteaza, deruleaza, evalueaza si revizuieste activitati teoretice / practice si / sau programe de formare si dezvoltare a competentelor profesionale, derulate in institutii specializate sau la locul de munca.

Delegat sindical

Delegatul sindical îsi desfasoara activitatea la nivel de organizatie sindicala si poate fi angajat ca lucrator în cadrul unei societati sau institutii din sectorul public sau privat cu obiect de activitate divers: productie, comert, constructii, asistenta medicala, agricultura, cultura, servicii publice etc. fiind ales în mod democratic, conform Statutului, sa reprezinte salariatii în raport cu patronatul sau, poate fi angajatul nemijlocit al organizatiei sindicale din cadrul institutiei respective.

Pentru desfasurarea activitatilor sindicale, delegatilor sindicali le sunt necesare capacitati de analiza si sinteza, focalizare pe probleme, lucru în conditii de stres, sub presiunea timpului si în contexte uneori imprevizibile, capacitati de relationare si de întretinere a relatiilor în medii foarte variate peplan national si international, viziune de ansamblu, capacitate de evaluare a unor situatii diverse si a riscurilor ce pot decurge din actiunile întreprinse, capacitate de decizie, putere de convingere, foarte bune abilitati de negociere, capacitate organizatorica si de gestionare a resurselor.

Atitudinile principale cerute pentru desfasurarea activitatilor sindicale sunt: responsabilitatea, integritatea, implicarea, initiativa, realismul, dinamismul, consecventa, rabdarea, tactul, combativitatea, curajul si abnegatia. Îndeplinirea tuturor atributiilor presupune o permanenta deschidere pentru perfectionare profesionala sindicala si dobândirea unei palete largi de cunostinte în domenii diverse: legislatie, contabilitate, dialog social, negociere, comunicare, management organizational, psihologia maselor, politici nationale, europene si internationale etc.

Tipul programului de formare profesionala este de PERFECTIONARE. Cursul este autorizat ANC cu Nr. de ordine în Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor 24/523/20.11.2013.

Durata cursului este de 60 de ore din care:
- pentru pregatirea teoretica 20 de ore
- pentru pregatirea practica 40 de ore

Care sunt AVANTAJELE participarii la acest curs?
- asimilarea cunostintelor necesare domeniului
- pregatirea profesionala este asigurata de profesori cu experienta teoretica si practica
- cursul este acreditat, iar certificatul este recunoscut national
- program de curs flexibil
- plata în rate

STRUCTURA CURSULUI DE PERFECTIONARE: 1. Teorie: 20 de ore – în cadrul acestei etape vor fi prezentate urmatoarele tematici:
- Comunicare in limba oficiala
- Reprezentarea drepturilor si intereselor membrilor
- Asistarea membrilor de sindicat
- Organizarea reuniunilor
- Negocierea intereselor si drepturilor membrilor
- Organizarea formelor de protest
- Promovarea politicii sindicale
- Recrutarea membrilor de sindicat
- Mentinerea relatiilor între structurile partenerilor sociali
- Modernizarea organizatiilor sindicale membre
- Promovarea intereselor membrilor în cadrul legislative
- Elaborarea politicilor sindicale
2. Practica: 40 de ore.

TAXA DE PARTICIPARE:
- 150 lei/curs pentru membrii SLIMM (cadre didactice, personal didactic auxiliar si nedidactic);
- 200 lei/curs pentru angajatii din învatamânt care nu sunt membri SLIMM sau membrii unor sindicate aflate în parteneriat cu SLIMM;
- 250 lei/curs pentru persoane din afara înva?amântului, care nu sunt membri de sindicat.
- La înscriere se achita un avans de 25% din valoarea taxei, restul urmând a fi achitat înainte de examenul final.

Absolventii vor primii Certificat de absolvire pentru ocupatia de DELEGAT SINDICAL COR 114207, curs de perfectionare, ce va purta antetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice si Ministerul Educatiei Nationale, certifict în care vor fi înscrise datele personale, tipul cursului absolvit si media de absolvire. Acest Certificat va fi însotit de un Supliment descriptiv în care vor fi mentionate competentele dobândite în urma participarii la curs.

Inspector / Referent Resurse Umane

Inspectorul / referentul resurse umane, prin pozitia pe care o detine în cadrul departamentului de resurse umane, participa activ la gestionarea resurselor umane prin implicarea directa în procesul prin care organizatia îsi recruteaza, angajeaza, deruleaza si înceteaza raporturile de munca cu salariatii.

Ocupatia de inspector/referent resurse umane este necesara persoanelor care doresc sa se califice în întocmirea si gestionarea documentelor ce tin de evidenta muncii într-o organizatie, de gestionare a relatiilor dintre angajati si angajatori, de recrutarea si selectarea personalului care urmeaza a fi angajat.

Confom legislatiei în vigoare acest curs acreditat este obligatoriu sa fie urmat de catre cel putin o persoana din cadrul fiecarei companii sau institutii publice. De asemenea, cursul certifica totodata ?i competentele de operare PC solicitate prin noua hotarâre de guvern ca urmare a modificarii art. 34. din Codul Muncii. La finalul cursului acreditat de Inspector Resurse Umane, absolven?ii, datorita pregatirii teoretice ?i practice din timpul cursului, vor fi capabili sa gestioneze corect procedurile necesare activitatii de resurse umane.

Tipul programului de formare profesionala este de PERFECTIONARE. Cursul este autorizat ANC cu Nr. de ordine în Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor 24/524/20.11.2013.

Durata cursului este de 60 de ore din care:
- pentru pregatirea teoretica 20 de ore
- pentru pregatirea practica 40 de ore

Care sunt AVANTAJELE participarii la acest curs?
- asimilarea cunostintelor necesare domeniului
- pregatirea profesionala este asigurata de profesori cu experienta teoretica si practica
- cursul este acreditat, iar certificatul este recunoscut national
- program de curs flexibil
- plata în rate

STRUCTURA CURSULUI DE PERFECTIONARE:
1. Teorie: 20 de ore – în cadrul acestei etape vor fi prezentate urmatoarele tematici:
- Întocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului
- Organizarea recrutarii si selectiei personalului
- Întocmirea statului de plata pentru personalul încadrat
- Lucrul în echipa: comunicarea în echipa, împartirea sarcinilor
- Dezvoltarea profesionala
- Oferirea informatiilor privind problemele de personal
- Planificarea activitatii proprii
- Administrarea bazei de date de evidenta a personalului utilizând PC-ul
- Codul Muncii – instrumentul de reglementare a rela?iilor de munca
2. Practica: 40 de ore.

TAXA DE PARTICIPARE:
- 150 lei/curs pentru membrii SLIMM (cadre didactice, personal didactic auxiliar si nedidactic);
- 200 lei/curs pentru angajatii din înva?amânt care nu sunt membri SLIMM sau membrii unor sindicate aflate în parteneriat cu SLIMM;
- 250 lei/curs pentru persoane din afara înva?amântului, care nu sunt membri de sindicat.
- La înscriere se achita un avans de 25% din valoarea taxei, restul urmând a fi achitat înainte de examenul final.

Absolventii vor primii Certificat de absolvire pentru ocupatia de INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE COR 333304, curs de perfectionare, ce va purta antetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice si Ministerul Educatiei Nationale, certifict în care vor fi înscrise datele personale, tipul cursului absolvit si media de absolvire. Acest Certificat va fi însotit de un Supliment descriptiv în care vor fi mentionate competentele dobândite în urma participarii la curs.