EuroStudy

Sindicatul Liber din Invatamant Maramures

Centrul National de Formare Profesionala

Echipa noastra

Petreus Ioana

Profesor, Formator curs perfectionare Delegat sindical

Email: ipetreus@yahoo.com

- Presedinte al Sindicatului Liber din Învatamânt Maramures
- Profesor de limba româna la Colegiul National "Mihai Eminescu" Baia Mare
- titulara, grad didactic I
- Master Literatura Româna si Modernism European
- Metodist ISJMM
- Membru al Comisiei Judetene în domeniul egalitatii de sanse si gen între femei si barbati, în cadrul Agentiei Judetene pentru Prestatii Sociale Maramures
- membru al Consiliului Consultativ al AJOFM
- membru al comisiei pentru disciplina la nivelul Inspectoratului Scolar Maramures
- activitati de voluntariat în cadrul asociatiei YMCA Baia Mare
- Coordonator la 3 publicatii:
        - Jurnal sindical, editat de Sindicatul Liber din Învatamânt Maramures
        - Eminesciana, revista Colegiului National "Mihai Eminescu" Baia Mare
        - Lumina Lina, revista editata de Asociatia Filantropica "Iosif Marturisitorul" Baia Mare
- Redactor-sef adjunct la revista Familia româna , editata de Consiliul Judetean Maramures, Biblioteca Judeteana "Petre Dulfu" si Asociatia "Familia româna".
- cursuri de formare: Managementul Educational European, Manager de proiect, Mentor, ECDL, Managementul si asigurarea calitatii educatiei în învatamântul preuniversitar, Revendicari si negocieri locale, Legislatie generala si scolara, Formator, Delegat sindical national, Minoritatile si drepturile omului, Relatii cu mass-media
- Formator în cadrul cursului de perfectionare Delegat sindical.

Nuszer-Tînta Mariana Georgeta

Consilier juridic
Formator curs perfectionare Inspector/Referent resurse umane

Telefon: 0755774441

Email: tinta_mariana@yahoo.com

- consilier juridic, Sindicatul Liber din Învatamânt Maramures
- 8 ani vechime în domeniul juridic
- membra a Colegiului Consilierilor Juridici Maramures
- masterat în specializarea Administratia si Relatiile de Munca în Dreptul Intern si Comunitar
- membra în Colegiul de redactie a Buletinului informativ Jurnal sindical
- cursuri de formare: Managementul conflictelor, Inspector resurse umane, Formator

Cândea Dana Monica

Profesor
Colegiul National "Mihai Eminescu" Baia Mare

Email: cnfpeurostudy@yahoo.com

- 2015, doctorat în filologie la Facultatea de Litere, Centrul Universitar de Nord Baia Mare, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca
- Gradul didactic I, 2010 - 2012, Universitatea de Nord Baia Mare
- Masterat, 2006-2008, Facultatea de Litere, Universitatea de Nord Baia Mare.
- Gradul didactic II , 2004-2008, Universitatea de Nord Baia Mare.
- Licenta în filologie, specializarea limba si literatura româma si limba si literatura franceza (1998-2002) - Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca.
2015 - Certificat de absovire a Cursului de formare privind Managementul cercetarii si managementul de proiecte, Iasi 27 august 2015.
2014 - Certificat de absolvire pentru ocupatia de Formator
2014 - Adeverina de absolvire a Programului de formare continua "Cultura sanatatii si securitatii muncii", din cadrul proiectului Dezvoltarea structurilor de dialog social în sectorul educational promovat de Confederatia Sindicatelor Democratice din România la care este afiliata si Federatia Sindicatelor Libere din Invatamânt, împreuna cu Confederatia Norvegiana a Sindicatelor si Sindicatul Lucratorilor din Scoli din Norvegia, finantat de Guvernul Norvegian prin programul Norvegian de Cooperare pentru România, ca parte a Acordului de Extindere a spatiului Economic European.
2013 - Adeverina de participare la cursul Înregistrarea electronica a autoevaluarii
2012 - Certificat de absolvire a cursului cu tema Managementul conflictului, organizat de CCD Maramures
2012 - Competenta, inovare si profesionalism prin TIC (CIPTIC)
2011 - Atestat de formare "Outdoor education/ Educatia dincolo de scoala"
2011 - Adeverina de participare la proiectului POS DRU "Proces educational optimizat în viziunea competentelor societatii cunoasterii"
2011 - Atestat de formare continua a personalului didactic prin programul Asigurarea interna a calitatii în cadrul proiectului "Împreuna pentru calitatea în educatie!" Dezvoltarea resurselor umane din Învatamantul preuniversitar prin parteneriat educational(ID 33057), finantat prin FSE-POSDRU 2007-2013.
2009 - Certificat ECDL Complet în urma promovarii tuturor celor 7 module necesare obtinerii Permisului european de conducere a computerului Complet.