Sindicatul, componenta a societatii civile

Definire
Sindicatul este o organizatie al carei scop este apararea intereselor profesionale, economice, etc. ale membrilor ei; o organizatie profesionala de masa pentru apararea intereselor oamenilor muncii.
Sindicatul este, de fapt de totalitatea membrilor sai.
Sindicalistul este membru al unui sindicat, adept al sindicalismului.
Liderul de sindicat este membru ales de grupa sindicala din care face parte pentru a o reprezenta in relatia cu institutiile si autoritatile. Membrilor organelor de conducere alese ale organizatiilor sindicale li se asigura protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constrāngere sau limitare a exercitarii functiilor lor. Membrii alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale, care lucreaza nemijlocit in unitate in calitate de salariati, au dreptul la reducerea programului lunar cu 3-5 zile pentru activitati sindicale, fara afectarea drepturilor salariale.

Caracteristici generale
- Organizatiile sindicale sunt independente fata de autoritatile publice, de partidele politice si de patronate;
- Activitatea unei organizatii sindicale se reglementeaza prin statutul adoptat de membrii sai;
- Sindicatele realizeaza legatura dintre salariat si patronat.

Rol
Sindicatul exista pentru a promova, proteja drepturile membrilor de sindicat si a asigura respectarea prevederilor legale in vigoare.

Obiective
- imbunatatirea conditiilor sociale, de munca si salarizare a personalului din invatamānt
- respectarea egalitatii in drepturi a membrilor de sindicat
- profesionalizarea activitatii sindicale
- implicarea in infaptuirea unei reforme coerente si sustenabile a invatamāntului preuniversitar care sa conduca la compatibilizarea scolii romānesti cu standardele si structurile europene
- dezvoltarea parteneriatelor cu alte organizatii sindicale, non-guvernamentale si administrative si extinderea relatiilor de colaborare internationala

Constituirea unui sindicat si functionarea acestuia
Constituirea, organizarea, functionarea, reorganizarea si incetarea activitatii unei organizatii sindicale se reglementeaza prin statutul adoptat de membrii sai, cu respectarea legii sindicatelor.
Pentru constituirea unei organizatii sindicale este necesar un numar de cel putin 15 persoane din aceeasi ramura sau profesiune. Nici o persoana nu poate fi constransa sa faca sau sa nu faca parte, sa se retraga sau nu dintr-o organizatie sindicala. O persoana poate face parte in acelasi timp numai dintr-o singura organizatie sindicala
 (cf. Legii  sindicatelor nr. 54 / 2003 ).
         Forme de actiune
         Organizatiile sindicale au dreptul de a intreprinde orice actiune prevazuta de legea 168 /1999 privind solutionarea conflictelor de munca si legea 130/ 1996 privind contractele colective de munca cu modificarile si completarile ulterioare:

slimm, organigrama