Legislatie
Contractul Colectiv de Munca - 2017 (29.03.2017)
Legea invatamnatului actualizata (13.09.2016)
OUG nr. 20/ 2016 privind salarizarea (Monitorul Oficial nr. 434)
Metodologie gradatie 2016
Contractul Colectiv de Munca - Nou!!!
Metodologii de aplicare LEN
Hotarare privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara
Metodologii de aplicare LEN