Programe sociale

Documente referitoare la programe sociale
Hot. nr. 1 din 2011 actualizata - acordare ajutoare sociale
Acte necesare pentru dosare ajutoare
Cerere ajutoare sociale, model nou, februarie 2017*
Imputernicire ridicare bani ajutoare sociale